Выписка человека который не проживает в квартире с 90 г

Принудительная выписка жильцов без их согласия или присутствия через суд — Онлайн-Сервис по выписке жильцов

Выписка человека который не проживает в квартире с 90 г

Справа № 645/5686/18

Провадження № 2/645/391/19

                                ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2019 року                                                                          м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

Головуючий — суддя Шарко О.П.

       Секретар судових засідань — Ятлової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові у порядку заочного розгляду цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3, третя особа — Територіальний підрозділ центру надання адміністративних послуг Немишлянського району міста Харкова, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням —

встановив:

ОСОБА_2 звернулася до суду з позовом до ОСОБА_3, третя особа — Територіальний підрозділ центру надання адміністративних послуг Немишлянського району міста Харкова, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням — квартирою АДРЕСА_1.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначила, що вона та її син — відповідач у справі, є власниками квартири АДРЕСА_1, в якій і зареєстровані. Відповідач за місце своєї реєстрації не проживає з грудня 2001 року, на даний час зв’язок з відповідача у позивача втрачений, місце проживання його невідоме.

У судове засідання позивач не з`явилася, повідомлялася про дату та час слухання справи своєчасно та належним чином, надала суду заяву, з якої вбачається, що вона просить розглядати справу за її відсутністю, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, проти ухвалення заочного рішення не заперечує.

Відповідно до ч.3 ст.211 ЦПК України, особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Відповідач у судове засідання не з’явилася, хоча про час, дату та місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку за місцем реєстрації, про що свідчить конверт, який повернувся на адресу суду із зазначенням причини повернення — за закінченням терміну зберігання, причини неявки суду не повідомляла, відзив на позовну заяву не надходив, а тому суд за згодою позивача ухвалює рішення при заочному розгляді справи відповідно до вимог ст. 280 ЦПК України.

Відповідно до ч.3 ст.128 ЦПК України судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик.

Згідно ч.5 ст.128 ЦПК України, судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання, а судова повістка-повідомлення завчасно.

Відповідно до ч.4 ст.223 ЦПК Україна, у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасним існуванням умов, що відповідає положенням ст.280 ЦПК України, відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з’явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Згідно ст.282 ЦПК України, за формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 263 і 265 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.

Відповідно до ст.283 ЦПК України, відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею 272 цього Кодексу.

Представник третьої особи — Територіального підрозділу центру надання адміністративних послуг Немишлянського району міста Харкова у судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході судового розгляду встановлено, що квартира АДРЕСА_1, належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (свідоцтво про право власності на житло від 3 березня 1998 року, реєстраційний НОМЕР_1).

       У зазначеній квартирі АДРЕСА_1, зареєстровані ОСОБА_2 та  ОСОБА_3 (довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб з Реєстру територіальної громади міста Харкова).

       Як встановлено у ході розгляду справи відповідач з 2001 року в спірній квартирі не проживає, не сплачує комунальні послуги, не приходить до квартири, не слідкує за її технічним станом.

       Сусіди позивача — мешканці будинку будинку АДРЕСА_1:ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 надали заяву, посвідчену 14 серпня 2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Коробовою І.Г., в які підтвердили, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, не проживає в квартирі АДРЕСА_1 з 2001 року по сьогоднішній день.

Таким чином, судом достовірно встановлено, що відповідач за місцем реєстрації в квартирі АДРЕСА_1,  не проживає протягом тривалого часу не користується житлом, не приймає участі у його оплаті та утриманні.

Судом не було встановлено поважність причин не використання відповідачем права на проживання за місцем реєстрації.

Відповідно до ст. 319 ЦК України — власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд

Згідно п.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього право чи обмежений у його здійсненні.

Згідно до ч.2 ст. 386 ЦК України, власник, який має підстави передбачити можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

       Згідно ст.391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здісненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

       Згідно ст. 405 ЦК України передбачено, що член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік.

Відповідачем не надано суду даних на підтвердження поважності причин не використання права користування житловим приміщенням в спірній квартирі, а також даних про звернення відповідача із заявою про подовження строку зберігання за ним жилого приміщення.

       Згідно ст.. 72 ЖК України визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, проводиться у судовому порядку.

       Відповідно до ст. 150 ЖК України — громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку, квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів своїх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на власний розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди )

Відповідно до ст.7 Закону України від 11.12.2003р.

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

https://www.youtube.com/watch?v=y_3NYKgsueM

Таким чином, як випливає із указаної норми, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено на підставі рішення суду виключно про: 1) позбавлення права власності на житлове приміщення; 2) позбавлення права користування житловим приміщенням; 3) визнання особи безвісно відсутньою; 4) оголошення фізичної особи померлою.

Виходячи з того, що Закон України від 11.12.2003р.

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» є спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини, пов’язані із зняттям з реєстрації місця проживання, вбачається, що положення ст.

7 цього Закону підлягають застосуванню до усіх правовідносин, виникнення, зміна чи припинення яких пов’язані з юридичним фактом зняття з реєстрації місця проживання.

Отже, у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном, власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання, пред’явивши разом з тим одну із таких вимог: 1) про позбавлення права власності на житлове приміщення; 2) про позбавлення права користування житловим приміщенням; 3) про визнання особи безвісно відсутньою; 4) про оголошення фізичної особи померлою.

Таким чином, вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку залежить, зокрема, від вирішення питання про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Існування домовленості між сторонами про право користування житловим приміщенням не встановлено.

Таким чином, зібрані у справі докази та їх належна оцінка, вказують на наявність підстав для задоволення позову шляхом визнання відповідача таким, що втратив право користування спірною квартирою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.316, 317, 319, 321, 322, 386 ЦК України, ст.ст. 10,11, 79, 88, 209, 212, 214, 215, 218 ЦПК України,суд

В И Р І Ш И В:

       Позов ОСОБА_2 до ОСОБА_3, третя особа — Територіальний підрозділ центру надання адміністративних послуг Немишлянського району міста Харкова, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням — задовольнити.

Визнати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, таким, що втратила право користування житловим приміщенням — квартирою АДРЕСА_1.

       Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд — якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду — якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

https://www.youtube.com/watch?v=Zw8JvuM4A8I

Надруковано в нарадчій кімнаті.

Головуючий-суддя:

Источник: https://vipiska.net/articletop/

Как выписать человека из квартиры без его согласия

Выписка человека который не проживает в квартире с 90 г

Если договориться не удается, единственный способ выписать человека из квартиры – обратиться в суд.

Жизнь иногда преподносит неожиданные повороты. Отношения с супругом или родственником могут накалиться, еще вчера любимый и безобидный человек сегодня может начать пить и хулиганить, и ситуация потребует решительного разрешения.

Одним из выходов может быть выписка человека из квартиры. В том случае, если он не собирается соглашаться с таким исходом, есть возможность выписать из квартиры без согласия, но только через суд.

Давайте разберемся, в каких случаях это возможно и что для этого необходимо.

Муниципальное жилье

Собственником муниципальной квартиры является государство или муниципальная власть. Один из тех, кто прописан в такой квартире, выступает в качестве нанимателя жилья – с ним заключен договор социального найма.

Согласно статье 90 Жилищного кодекса РФ, если наниматель в течение полугода не платит за квартиру, то его и членов его семьи могут в судебном порядке выписать и выселить из квартиры.

Поэтому, если квартплату вовремя не внесет человек, который прописан в квартире, но не является нанимателем, отвечать за это будет все равно наниматель. И выписать такого человека на основании неуплаты, к сожалению, не получится.

В соответствии со ст. 83 ЖК РФ, принудительная выписка возможна в следующих случаях:

 • при повреждении или разрушении жильцом помещений;
 • при использовании квартиры не по назначению, то есть не для проживания;
 • при систематическом нарушении жильцом интересов и прав соседей.

Таким образом, если Ваш сожитель дебоширит и пьянствует, его можно выписать. Для этого вначале следует написать жалобу в муниципалитет, то есть собственнику квартиры. На основании жалобы хулигану будет вынесено предупреждение. Если после предупреждения его поведение не изменится, то, согласно ст. 91 ЖК РФ, можно смело подавать заявление в суд и выписывать жильца в принудительном порядке.

После расторжения брака за каждым из супругов остается право пользования муниципальной квартирой. Более того, ст. 71 ЖК РФ указывает, что длительное отсутствие в квартире лица, в ней прописанного, не лишает его этого права. Поэтому нельзя выписать из квартиры без согласия даже фактически не живущего в ней человека.

Выход из ситуации подсказывает ст. 72 ЖК, в соответствии с которой один из супругов может потребовать принудительного обмена неприватизированной квартиры. Другой вариант возможен в том случае, если в собственности лица, которое Вы хотите выписать, находится другое жилье.

Тогда можно обратиться в суд с иском о выселении жильца в связи с его переездом на иное место жительства.

Приватизированное жилье

В случае, если жилье было приватизировано до брака, выписать из квартиры без согласия бывшего супруга (супругу) достаточно просто. В ст. 31 ЖК сказано, что в этом случае право пользования квартирой у него прекращается в тот момент, когда брак с собственником жилья считается расторгнутым.

Как и у всех его родственников (братьев, сестер, теток, племянников и т.п.), если они были прописаны, ведь после развода они перестали быть родственниками собственника жилья.

Если Ваша бывшая половина не хочет выписываться добровольно, смело подавайте иск о выселении в суд, он обязательно будет удовлетворен.

Гораздо более сложная ситуация получается, если квартира приватизируется человеком с согласия остальных лиц, которые в ней прописаны. В том числе, когда приватизация происходит после заключения брака.

В этом случае все лица, прописанные в квартире, сохраняют право на пользование жильем вне зависимости от того, в каких отношениях с собственником они находятся.

И выписать бывшего супруга или родственника, ставшего нежелательным, через суд не получится, согласно все той же ст. 31 ЖК РФ. Здесь можно попытаться действовать только уговорами.

Другие случаи

Иногда возникает вопрос, как выписать человека из квартиры, которую Вам подарили или которую Вы получили в наследство. Это возможно сделать в судебном порядке, поскольку в ст.

292 ГК РФ сказано, что переход права собственности на жилье к другому лицу может служить основанием для прекращения права пользования им.

Но суд может и отклонить иск, если сочтет, что прописанное в квартире лицо не сможет самостоятельно найти себе другое место для проживания.

Другой спорный вопрос касается выписки из квартиры несовершеннолетнего ребенка.

Если он проживает с одним из родителей, а прописан у другого, из муниципальной квартиры его может получиться выписать, а из приватизированной – почти никогда.

Кроме того, следует учитывать, что органы опеки и попечительства не допустят ситуации, когда в результате выписки и последующей прописки в другом месте у ребенка ухудшатся жилищные условия (в первую очередь, метраж жилья).

Без согласия можно выписать из квартиры осужденного после вступления приговора в силу. Однако, вернувшись из мест лишения свободы, выписанное лицо может на законных основаниях вернуть регистрацию или оспорить сделку купли-продажи, если квартира была продана.

Источник: http://xn--h1afidekj.xn--p1ai/articles/article-id-536

Какие права имеет человек, если он прописан в квартире?

Выписка человека который не проживает в квартире с 90 г

Очень часто у собственников квартир, комнат, домов возникают совершенно оправданные опасения:

 • Что будет, если я кого-то зарегистрирую в своей квартире? Какие права будет иметь прописанный?
 • Как выписать человека из своей квартиры, если он этого не хочет?

И эти вопросы совершенно не праздные. Ответы на них стоит знать любому собственнику, чтобы избежать впоследствии мнгогочисленных проблем со своей недвижимостью. Давайте разбираться.

2 важные вещи: Прописка (регистрация) и Право собственности на квартиру

Первый делом нужно чётко разграничивать право собственности и право проживания в квартире.

Право собственности на квартиру — это по сути 3 права: владение, распоряжение и пользование:

 1. Владение — это фактическое обладание квартирой, возможность ее удержания. Часто в быту, неюридическом понимании собственника называют «владельцем» квартиры. Таким образом, «владелец» в обычной жизни — это «собственник». То есть эти слова в разговорной речи практически синонимы.  Однако, чисто с юридической точки зрения, это неправильно. Собственник обладает правом не только владения, но и пользования, а также распоряжения.
 2. Пользование — это право использования квартиры по ее назначению. Например, жить со своей семьёй.
 3. Распоряжение — это возможность определять юридическую судьбу квартиры: продавать, дарить, сдавать в аренду, предоставлять под залог, завещать и т.п.

Важно: у человека, который зарегистрирован в квартире есть только 2 права — это Владение и Пользование. Поскольку он не собственник, то право распоряжения у него отсутствует. То есть он не может продать, подарить или завещать квартиру.

Какие права на квартиру имеет прописанный в ней человек?

Как говорилось выше, у зарегистрированного в квартире человека есть 2 права — владеть и пользоваться. То есть, проще говоря, жить в этой квартире определенный срок либо без определения такого срока.

Важно: если вы решили зарегистрировать у себя постороннего человека — сделайте временную регистрацию на срок, на который заключен договор найма квартиры с ним. Договор заключайте обязательно!

Как выписать из квартиры человека, который этого не хочет?

Если по каким-то причинам человек не желает добровольно сниматься с регистрационного учёта — следует обращаться в суд.

И здесь очень важное значение имеет вопрос: как был вселён человек — в качестве члена семьи собственника или нет?

По общему правилу, в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.

Членами семьи собственника жилого помещения являются проживающие совместно с ним в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. При этом супругами считаются лица, брак которых зарегистрирован в ЗАГСе. Членами семьи собственника жилого помещения могут быть признаны другие родственники независимо от степени родства:

 • бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы и другие),
 • нетрудоспособные иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи,
 • в исключительных случаях иные граждане (например, лицо, проживающее совместно с собственником без регистрации брака), если они вселены собственником жилого помещения в качестве членов своей семьи.

Для признания перечисленных лиц членами семьи собственника жилого помещения требуется:

 • установление юридического факта вселения их собственником в жилое помещение,
 • выяснение содержания волеизъявления собственника на их вселение, а именно: вселялось ли им лицо для проживания в жилом помещении как член его семьи или жилое помещение предоставлялось для проживания по иным основаниям (например, в безвозмездное пользование, по договору найма). волеизъявления собственника в случае спора определяется судом на основании объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, письменных документов (например, договора о вселении в жилое помещение) и других доказательств.

К бывшим членам семьи собственника жилого помещения относятся лица, с которыми у собственника прекращены семейные отношения. Под прекращением семейных отношений между супругами следует понимать расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, в суде, признание брака недействительным. Отказ от ведения общего хозяйства иных лиц с собственником жилого помещения, отсутствие у них с собственником общего бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу и т.п., а также выезд в другое место жительства могут свидетельствовать о прекращении семейных отношений с собственником жилого помещения, но должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами, представленными сторонами.

Источник: https://yuristprav.ru/kakie-prava-imeet-chelovek-esli-on-propisan-v-kvartire

Сколько времени можно жить без регистрации?

Выписка человека который не проживает в квартире с 90 г

При продаже квартиры и переезде на съемное жилье, у Вас, согласно российскому законодательству, есть право на проживание без регистрации в течение 90 суток.

Если же Вы собираетесь пребывать на месте, не являющимся Вашим постоянным жильем, более трех месяцев, необходимо обратиться в Федеральную миграционную службу по временному месту жительства и получить временную прописку до истечения этого срока.

Однако стоит помнить, что немногие арендодатели готовы предоставить регистрацию съемщику жилья, а без согласия собственника и согласия всех людей, прописанных в квартире, сделать это невозможно.

Если же собственник, сдающий Вам квартиру, вошел в Ваше положение, нужно собрать пакет документов: согласие собственника и всех прописанных в квартире, заявление с просьбой предоставить временную прописку, паспорт будущего жильца и договор аренды жилья. После подачи всех документов в ФМС, не более чем через восемь рабочих дней регистрация будет оформлена.

Если же Вы приобрели квартиру и переехали на новое место жительства, но не выписались из прежнего, то следует обратиться в паспортный стол в семидневный период. С собой необходимо взять паспорт, заявление о регистрации по месту жительства, документы о праве собственности на жилье.

Если же собственников несколько, необходимо оформить их согласие на Вашу регистрацию в квартире. Также стоит отметить, что совершенно необязательно в этом случае предварительно выписываться из старой квартиры. Это происходит автоматически при получении новой постоянной регистрации.

Как оформить постоянную регистрацию и как выписаться из квартиры?

5 главных ответов для тех, кто хочет купить апартаменты

Отвечает директор департамента правового сопровождения сделок TEKTA GROUP Юлия Симановская:

Регистрация граждан по месту жительства или временного нахождения на территории России является обязательной и служит способом учета миграции физических лиц. При продаже квартиры не существует сроков, установленных законом для покупки нового жилья. Возможно, человек вообще не будет больше владеть недвижимостью на правах собственности.

Однако, если он снялся с регистрационного учета при продаже квартиры, проживать без новой регистрации он не может. Поэтому необходимо встать на регистрационный учет.

Зарегистрироваться по месту временного пребывания гражданину нужно в течение 90 дней после прибытия его на место временного проживания.

В течение семи дней он должен зарегистрироваться после переезда на новое место жительства, которое будет являться его постоянным адресом.

В случае, если гражданин пойдет против правил, на него будет наложен административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Таким образом, если Вам не удастся приобрести квартиру и прописаться в ней в течение семи дней, нужно будет зарегистрироваться на месте временного пребывания, например у родственников.

Отвечает юрисконсульт компании «Мой Семейный Юрист» Роман Азатян:

В Российской Федерации конституционно закреплена свобода передвижения, выбора места жительства, однако такая свобода ограничена. Гражданин РФ может не регистрироваться по месту пребывания и проживания в течение 90 дней.

Выписаться в никуда можно без проблем, для этого необходимо обратиться в МФЦ или в территориальный орган ФМС с заявлением и паспортом, но по истечении 90 дней закон обязывает зарегистрироваться. В противном случае незарегистрированное лицо понесет ответственность в силу статей 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Но наряду с ответственностью в данных статьях предусмотрены и основания освобождения от нее, например, проживание в жилых помещениях близких родственников (родители, дети, супруги, внуки и т. д.).

Сколько времени занимает купля-продажа квартиры?

С чего начать покупку вторичного жилья?

Отвечает адвокат, юрист-консультант онлайн-экосистемы заказа ремонта Rewedo.ru и дизайн-проектов ReRooms.ru Роман Алымов:

Закон не устанавливает срок, в течение которого Вы, продав квартиру, обязаны купить новое жилье. И это было бы странно: как можно обязать кого-либо что-то приобрести?

С регистрацией вопрос обстоит несколько иначе.

Начнем с того, что выписаться из проданной квартиры Вас попросит покупатель хотя бы для того, чтобы избавиться от обременения Вашей регистрационной записи и чтобы не платить начисляемые на Вас как на зарегистрированного жильца коммунальные услуги. Если Вы не выпишитесь добровольно, покупатель сможет выписать Вас через суд, заодно взыскав с Вас расходы на своего адвоката.

Выписаться из квартиры можно «в никуда» или в новое жилье. «В никуда» выписываться безопасно, например, если Вы надолго уезжаете за рубеж.

Если же остаетесь в России, то обязаны не позднее, чем через 90 дней зарегистрироваться по новому месту жительства.

В противном случае Вы рискуете быть привлеченным к административной ответственности и быть подвергнутым штрафу в размере до 3 тысяч рублей (в Москве и Санкт-Петербурге до 5 тысяч рублей).

Отвечает руководитель межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург», генеральный директор ГК «Недвижимость в Петербурге» Николай Лавров:

Наше государство не предполагает никаких обязательств по покупке одного жилья после продажи другого. Но есть обязательства по прописке. А именно: любой гражданин России должен быть зарегистрирован по месту жительства.

Вообще есть несколько вариантов решения данного вопроса. Например, временная регистрация у знакомых или родственников, когда Вам выдается вкладыш в паспорт. Эта регистрация не дает Вам никаких прав на недвижимость, и выписать Вас собственники могут в любой момент.

Либо Вы можете договориться с родственниками в любом городе России, чтобы они оформили Вам постоянную регистрацию. Без постоянной регистрации Вы можете быть ограничены в некоторых своих правах.

Например, не сможете взять кредит в банке, получать пособие или пенсию, если Вам они положены.

Отвечает адвокат Валерий Вечканов:

В соответствии с Законом о праве граждан на перемещение и свободу выбора места жительства в пределах Российской Федерации, когда Вы снимаетесь с регистрационного учета и переезжаете на новое место жительства, Вы обязаны не позднее семи дней со дня прибытия обратиться к ответственному лицу (либо соответствующий орган по регистрации граждан по месту жительства/пребывания) с заявлением о Вашей регистрации.

Впрочем, часто бывает так, что, купив новую квартиру, Вы за нее уже рассчитались и начали в ней жить, а регистрация права собственности по общим срокам длится до месяца.

Соответственно, не по Вашей вине вы пропускаете срок обращения в соответствующий орган для регистрации по месту жительства, так как без свидетельства собственности Вас не зарегистрируют в Вашей новой квартире.

В этом случае к Вам не смогут применить административное наказание в виде штрафа, поскольку не смогут доказать момент (дату) Вашего фактического прибытия для постоянного проживания в новой квартире.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

Как выписать человека, если неизвестно, где он находится?

Нужна ли регистрация, чтобы записаться в детсад и школу?

Как заочно снять дочь с регистрации, чтобы продать квартиру?

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Источник: https://www.domofond.ru/statya/skolko_vremeni_mozhno_zhit_bez_registratsii/6149

Их выписать невозможно (собственность)

Выписка человека который не проживает в квартире с 90 г

Конституция нашей страны от 1993 года в ст. 40 закрепила, что каждый гражданин имеет право на жилище и никто не может быть произвольно лишен жилища. В этих нескольких строках скрыта как социальная направленность нашего государства, так и тысячи трагедий и поломанных судеб добросовестных приобретателей квартир.

Государство категорически не желает плодить лиц без определенного места жительства (БОМЖей), сохраняя законодательные “припоны” собственникам квартир в их борьбе за право нормально жить в своей квартире, а не делить быт с посторонними и чужими людьми на соседство с которыми они зачастую и не рассчитывали.

Принудительно выселяют из квартир и лишают регистрации по месту жительства у нас только по решению суда, но как выясняется не всех и не всегда.

Однако, справедливости ради, все же стоит отметить, что со вступлением в силу нового Жилищного Кодекса РФ в 2004 году и принятыми поправками к Гражданскому кодексу ситуация стала меняться…

В Жилищном кодексе появился пункт 4 ст.31 – суть которого сводится к тому, что если Вы собственник квартиры и у Вас прекратились семейные отношения с кем-либо из Вашей семьи (например: развелись, или перестали считать родителя членом семьи – и такое бывает, причем часто…) – то это является основанием для обращения в суд о лишении их права пользования квартирой с выпиской и т.

п. Но в реальности в судах к разрешению данных споров подходят каждый раз по разному, нет единой судебной практики как применять это положение закона… здесь нужна основательная подготовка к делу, проработка и обоснование вашей позиции – ведь суд надо убедить – что Ваша мама/жена/муж/отец/ребенок – уже Вам не член Вашей семьи, а это ох как не просто, да и судьи бывают разные…

Также, в Гражданском кодексе РФ появилась усовершенственная ст.

292 в которой в пункте 2 указано, что – “Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования (по-русски: выселения и выписки) жилым помещением (домом или квартирой) членами семьи прежнего собственника…(т.е. как самого бывшего собственника, так и его членов семьи – в т.ч. детей…)”.

Казалось бы, при наличии таких законов, любой, кто не является собственником дома или квартиры, может в одночасье оказаться на улице – на тебя подают в суд и выселяют…, но не все так просто и если выселяют, то далеко не всех.

Кто Вы – обладатели “иммунитета”?

Самым распространенным и безнадежным случаем до 01.09.2014 г. с точки зрения судебной перспективы выписать, являлась попытка  – выписать из квартиры отказавшихся от приватизации в пользу других.  Сейчас ситуация изменилась!!! Вышло новое разъяснение Верховного суда РФ – выписать можно, об этом читайте в моей новой статье “Революция!Отказавшихся от приватизации теперь можно выписать”!

Но все же не всегда….

О чем речь? В России 90% квартир получены в собственность в результате приватизации – т.е. государство бесплатно передало в собственность “прописанным” на момент приватизации в квартире гражданам – жилые дома и квартиры ранее занимаемые ими на основании Ордеров, Договоров социального найма и т.п.

Но далеко не все стали собственниками, например многие отказывались от участия в приватизации в пользу своих родственников, например:
– приватизируется 3-х комнатная квартира, в ней на момент приватизации зарегистрирована семья из 3 человек – дед, внук, внучка. Внук и внучка решают, что квартира “деда” и отказываются от приватизации в пользу деда.

Так вот внук и внучка считаются “отказавшимися от приватизации в пользу другого”, в данном случае – в пользу деда…

Хорошо, отказались внук и внучка от приватизации, дед стал единственным собственником квартиры и вот прошло время и решил дед, что внуки его не любят, о нем не заботятся, денег на оплату квартплаты не дают, бьют, а выписываться отказываются – и он обращается в суд об их принудительной выписке, т.к. они уже не члены его семьи – и получает отказ, суд ему отказывает в иске! Почему?

Оказывается, недостаточно знать только Жилищный и Гражданский Кодексы РФ, нужно знать еще и законы, на основании которых данные Кодексы вводились в действие. Вот в одном из таких законов от 29.12.2004 г.

“О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации” содержится ИСКЛЮЧЕНИЕ – “Действие положений части 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации (как раз той самой статьи, про которую я писал в предыдущем разделе статьи) не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.”

Если перевести это на обычный бытовой язык, то если вы отказались от приватизации в пользу кого-либо, то Вас выписать/выселить из квартиры не сможет НИКТО И НИКОГДА ДАЖЕ ЕСЛИ СМЕНИТСЯ СОБСТВЕННИК, ВЫ ВСЕ РАВНО СОХРАНЯЕТЕ ПОЖИЗНЕННОЕ ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ КВАРТИРОЙ, НО ТЕПЕРЬ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

– ЧТО ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ЖИТЬ В ДАННОЙ КВАРТИРЕ,

– И/ИЛИ ОПЛАЧИВАЕТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО КВАРТИРЕ,

– И/ИЛИ ВАМ ЧИНЯТ ПРЕПЯТСТВИЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОЙ КВАРТИРОЙ,

а вот если Вы съехали из квартиры и много лет в ней не появляетесь… с 01.09.2014 г. Вас могут лишить прав на жилье… пусть даже единственное – подробнее читайте здесь.

Вот Вам и законы, продолжим…

Следующим счастливым обладателем “иммунитета” является – собственник доли в квартире.

В результате множества сделок, или одной единственной сделки, или приватизации, или наследства – вы стали собственником 8/9 долей квартиры, а 1/9 доли осталась у лица, который в квартире “прописан” – вы, в силу разных причин, не хотите чтобы это лицо было в квартире “прописано” (доли могут быть разными, но у вас большая доля и считаете что у вас больше прав на квартиру).

Лицо квартплату не платит, занимает отдельную комнату, продавать долю отказывается и выписываться тоже отказывается. Как быть? Можно ли такое лицо принудительно выписать из квартиры? Можно ли принудительно выкупить у него долю, выписать и занять всю квартиру?

Самое важное, что вы должны знать перед приобретением такой квартиры – у обладателя 1/9 доли это единственное жилье или нет.

Если данное жилье единственное – то ни один суд никогда (хотя… в нашей стране никогда не говори никогда) не обяжет его продать вам эту долю и соответственно – вы обречены жить с ним вечно (пока сами не договоритесь о “выкупной цене”…), ни о какой выписке на улицу такого лица речи быть не может.

Т.е. если у человека хотя бы маленькая доля в вашей квартире (вашей на 8/9 долей или на 9/10 долей) и он в квартире прописан (пусть даже не живет), то он ни при каких условиях, при сохранении за ним доли в квартире, не будет принудительно снят с регистрационного учета по месту жительства – суд вам тут не поможет.

А вот если данное лицо все же владеет другой жилой недвижимостью и его доля в вашей квартире очень мала, как пример – в 1-но комнатной квартире площадью 32 кв.м. лицо владеет 1/6 долей квартиры, то можно попробовать через суд обязать его продать вам данную долю… но это уже тема для отдельной статьи.

Достаточно редко можно встретить квартиры в которых как с постоянной регистрацией по месту жительства, так и без нее, находятся люди абсолютно законно и без ограничений пользующиеся Вашей квартирой на основании – завещательного отказа. Представляю вам следующего обладателя иммунитета – лица, указанные в завещательном отказе – так называемые “отказополучатели”. Сложно? Давайте разберемся кто они эти “отказополучатели” и почему у них иммунитет…

Все мы смертны. Когда умирает человек, то его имущество наследуется его наследниками (общее правило, но бывают исключения).

Наследование бывает по завещанию или, если умерший не оставил завещания, по закону (бывает смешанное, но об этом в другой статье).

Лица, призываемые к наследованию – что по завещанию, что по закону, называются – наследниками.

Казалось бы – все просто, родственник умер, пришли наследники и приняли наследство – теперь квартира их.

Но вот у нотариуса в момент оформления наследства выясняется, что умерший родственник возложил на своих наследников обязанность предоставить какому-либо лицу, например – Иванову Ивану Ивановичу, право пожизненного пользования квартирой. Мистика? А вот оказывается и нет – ст.

1137 Гражданского кодекса РФ прямо предусматривает такую возможность и вы не думайте что нотариусы в момент оформления у них завещания не предлагают своим клиентам подобные вещи – предлагают, точнее разъясняют им действующее законодательство и их права, а родственники любят делать посмертные сюрпризы.
 Цитирую п. 2 ст.

1137 ГК РФ –  “В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель (умерший обладатель недвижимости) может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.”

Можно ли отказаться родственникам от исполнения завещательного отказа? Можно, но только путем отказа от принятия наследства, а от квартир никто не отказывается…

Иными словами – если наследник унаследовал квартиру с подобным обременением, то вы никогда, даже являясь самым добросовестным и честным тысячным приобретателем квартиры не сможете выписать данное лицо из квартиры без его согласия или выкинуть на улицу, он с вами на веки…

И теперь самый очевидный и простой случай – это получатели ренты. Они тоже обладают “иммунитетом” к выписке. Почему и в каких случаях?

В каких случаях – во всех. А вот почему – давайте разберемся.

По ныне действующему гражданскому законодательству лицо обладающее недвижимостью вправе передать его в собственность другому лицу за то, чтобы последний содержал его за это до конца дней или просто давал деньги.

Оформляются такие взаимоотношения сторон двумя видами договором – Договором ренты или Договором пожизненного содержания с иждивением. Не зависимо от названия договора, если в нем содержится условие, что получатель ренты сохраняет пожизненное право пользования квартирой – а в 99% случаев этот пункт в договоре присутствует, то ваши шансы выписать человека равны нулю.

Кстати это относится и к счастливым обладателям подаренных квартир от бабушек/дедушек, если Ваша бабушка в договоре дарения предусмотрительно указала, что она после дарения вам квартиры сохраняет пожизненное право пользования квартирой, то вам ее выписать и выселить не получится, даже если она сойдет с ума и будет вас бить.

Промежуточные итоги.

Обладатели квартир с вышеуказанными лицами – не пытайтесь совершить невозможное, выписать и выселить указанных граждан (за исключением отказавшихся от приватизации и выехавших в иное место жительство) – не получится, суд вам не поможет.

  Единственный путь который открыт для вас – это склонить/уговорить/упросить/убедить и т.п. лицо добровольно сняться с регистрационного учета из квартиры и отказаться от прав на нее, все остальное лишь бесполезная трата ваших денег, времени и сил.

Прежде чем начинать войну с подобными жильцами – подумайте, а не загоняете ли вы себя в тупик из которого нет выхода, либо выход окажется для вас слишком дорогой, ведь после “боевых” действий лицо может не пойти с вами ни на какие соглашения…

К сожалению для вас, выход один – или договариваться, или смириться.

© Адвокат Комаров С.В. 2014

Источник: https://advokatkomarov.ru/stat-i/ih-vypisat-nevozmozhno-sobstvennost/

Административное право
Добавить комментарий